Algemene voorwaarden deelname Lotendelen.com (d.d. 27-03-2016)

Deelname

Deelname kan in beginsel tot 48 uur voorafgaand aan de trekking worden doorgegeven. Deelname is pas geregistreerd als deze is bevestigd door middel van een bevestigingsmail waarin het ingebrachte lot en het totaal aan deelnemende loten en lotnummers is benoemd.

Indien bij deelname wordt gekozen voor bankoverschrijving is de deelnemer zelf verantwoordelijk om te zorgen dat het geld uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de trekking op de bankrekening van lotendelen.com staat. Indien achteraf blijkt dat het geld niet (tijdig) is overgemaakt vervallen daarmee alle rechten op de gewonnen gelden.

Wanneer het geld pas na de trekking op de bankrekening van lotendelen.com is bijgeschreven ligt de bewijslast voor het bewijzen dat het geld wél tijdig was overgemaakt bij de deelnemer en dus niet bij Lotendelen.com.

Annuleren van deelname
Het annuleren van deelname is mogelijk tot 48 uur voor de trekking waarop meegespeeld wordt. De trekking vindt doorgaans om 22:00 plaats. Voorbeeld: bij het annuleren van deelname aan de trekking van 10 april, moet daarom voor 8 april 22:00 een annuleringsverzoek zijn verzonden naar het op de website vermelde email adres: ruben.cornelissen@gmail.com. Daarnaast dient voor het verstrijken van de annuleringstermijn van 48 uur voor de trekking tevens een sms bericht te worden gestuurd naar 06-41127479 onder vermelding van naam, e-mailadres en het woord 'annulering deelname lotendelen.com trekking dag, maand, jaar', dit alles om er zeker van te zijn dat de e-mail door Lotendelen.com gelezen zal worden wanneer deze bijvoorbeeld in de spambox terecht is gekomen.

In verband met bewijsvoering achteraf zijn telefonische annuleringen niet toegestaan.

Bekendmaking prijzen
Het gewonnen prijzengeld voor de groep als geheel, evenals het gewonnen bedrag met het aantal ingebrachte loten wordt aan iedere deelnemer individueel bekend gemaakt door middel van een e-mail bericht. Deze e-mail zal doorgaans binnen 48 uur na de trekking worden verstuurd. Een overzicht van de gewonnen prijzen per deelnemend lot kan doorgaans binnen 24 uur worden geraadpleegd op de groepenadministratie van de betreffende trekking. Deze kan worden geraadpleegd via lotendelen.com/spelersgroepen

Verdelen van gewonnen gelden
Door deelname aan Lotendelen.com gaat men akkoord dat alle gewonnen gelden binnen een groep naar rato van in de groep ingebrachte loten worden verdeeld. Er kan dus onder geen beding aanspraak worden gemaakt op het (volledige) prijzengeld vallende op één of meerdere loten.

Een héél ingebracht staatslot vertegenwoordigd dezelfde waarde als 5 ingebrachte 1/5e loten.

Voor 1/5e loten wordt een inbreng van € 3,50 per lot gerekend en voor hele loten € 17,50. Meerdere ingebrachte 1/5e loten worden vermenigvuldigd met het eerder genoemde bedrag van € 3,50 per lot.

Uitbetaling gewonnen gelden
Gewonnen geldbedragen worden door Lotendelen.com doorgaans binnen 48 na de trekkingsuitslag overgemaakt naar het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer. Indien één of meerdere gewonnen geldbedragen niet automatisch door de Staatsloterij worden overgemaakt (in verband met de hoogte van het geldbedrag) zal de betaling van het naar rato gewonnen geldbedrag langer op zich kunnen laten wachten.